Domov

Gradbeni velikan, ustanovljeno leta 1946. v 70 letih obstoja

Tradicija, kakovost, ugled

Vrednote korporacijske kulture podjetja Zagorje - Tehnobeton d.d. temeljimo na tradiciji, kakovosti in ugleda ter organizacijski kulturi, ki se je zgradila v desetletjih delovanja. To izražamo z jasnim sloganom »varna linija srečanja«, ki je nastal na podlagi poslovnih idej in projektov, ki jih uresničujejo skupaj z investitorji, kupci in drugimi poslovnimi partnerji.

Imamo jasno zastavljeno vizijo in poslanstvo. Zato smo zmožni izvesti zahtevne naloge, projekte pa popolnoma funkcionalno, pogosto po principu »na ključ«, končujemo v zastavljenih rokih. Za vse projekte prevzemamo polno odgovornost, delo pa, na nacionalni in mednarodni ravni, koordiniramo na sedežu podjetja v Varaždinu na Hrvaškem. Za zahteve trga ima podjetje pripravljene izdelke in celostne rešitve, konkurenčno prednost pa še povečujemo z vlaganjem v človeške vire in materiale, kar je pogoj za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do naročnika. V podjetju stremimo k trajnostemu razvoju, zato se pri svojem delu upoštevamo varovanje okolja in prostora.
Kot smo dejali, slogan »varna linija srečanja«, vodi k doseganju zadovoljstva investitorjev, kupcev, poslovnih partnerjev in zaposlenih, vse to pa ob upoštevanju principov gradnje, ki sledijo zakonskim in drugim zahtevam v okolju in nenehnemu razvijanju zavesti o varovanju okolja.
»Varna linija srečanja« je že od nekdaj rdeča nit poslovanja podjetja. Poleg izvedbe velikih gradbenih projektov  podjetje želi biti zagovornik ideje, ki stremi k enem cilju: izboljšati blaginjo in kakovost življenja. Kajti nihče ne more storiti vsega, vsakdo pa lahko stori vsaj nekaj.