Mercator

Investitor: LOKACIJA d.o.o. Beograd
Vrijednost projekta/radova: 5,7 mil.€
Površina objekta: 9.205 m2

Trgovački centar Mercator veličine je 104 x 99 m, zastupljen je monolitno – montažni način gradnje, u potporne zidove je utrošeno 1.100 m3, a u cjeli objekat 3.383 m3 betona kao i 408 t armature. U izgradnji su se koristili fasadni i trimo fasadni elementi.