KEZDŐOLDAL

AZ 1946-BAN ALAKULT ÉPÍTŐIPARI ÓRIÁS 70 éves fennállás

AZ 1946-BAN ALAKULT ÉPÍTŐIPARI ÓRIÁS
70 éves fennállás

Vállalati értékeink a hagyományon, a minőségen és a jó hírnéven, valamint a generációkon keresztül megteremtett szervezeti kultúrán alapulnak. A vállalat működésére vonatkozó álláspontunk egyértelműen kifejezésre jut a „biztos találkozási pont” szlogenünkön keresztül, mely tisztelt beruházóink, vásárlóink, üzleti partnereink és jómagunk közös üzleti elképzeléseinek és álmainak eredményeképp jött létre. A gyakorlatban is jövőképünket és missziónkat követjük. Alkalmasak és szakmailag felkészültek vagyunk a bonyolult feladatok végrehajtására, projektjeinket időben és a teljes készültségi fokig fejezzük be. Felelősséget vállalunk a tevékenységi köreinkbe tartozó összes tevékenység végzésével kapcsolatban, és minden hazai, valamint nemzetközi tevékenységünket a horvátországi, varasdi központunkból koordináljuk.

Hagyomány, minőség, jó hírnév

Felkészülten teszünk eleget a piaci igényeknek, termék- és szolgáltatás ajánlatunkon keresztül. Az emberi és anyagi erőforrásokba való befektetéssel a versenyképesség növelésére törekszünk szerződéses kötelezettségeink minél sikeresebb teljesítése céljából. Fenntartható fejlődésünket az állandó és hatékony környezetvédelemben és természetvédelemben látjuk.

A „biztos találkozási pont” nyomán valósítjuk meg beruházóink, vásárlóink, üzleti partnereink és munkatársaink teljes megelégedettségét az építőipari kivitelezéseken, saját szolgáltatások kínálatán, saját termékek palettáján keresztül a törvényi és egyéb környezetvédelmi követelmények tiszteletben tartásával, egyúttal állandóan fejlesztjük munkavállalóink környezettudatosságát.

A „biztos találkozási pont” mindig is vezérfonalunk volt és az is marad, mely magába foglalja kollektívánk hatékony működését. Építünk és álmokat váltunk valóra, melyek törhetetlenek az idő nyomása alatt.

A sport, a művészeti események és a különböző társaságok, valamint humanitárius egyesületek szponzorálásán, valamint a környezettudatosság fejlesztésén keresztül igyekszünk támogatni az olyan elképzeléseket, melyek célja az életminőség fejlesztése és növelése; hiszen senki sem tehet meg mindent, de mindenki tehet valamit. Üzletpolitikánkkal magas szintű versenyképességet kívánunk elérni az európai piacon, az EU-ból származó vállalatokkal együttműködve és az EU-ból származó Beruházók részére építve pedig lehetőségünk van megismerni esetleges hiányosságainkat, de előnyeinket is.