GRADITELJSKI DIV OSNOVAN 1946. GODINE

Graditeljski div osnovan 1946. godine 70 godina postojanja


70 godina postojanja


Kompanijske vrijednosti temeljimo na tradiciji, kvaliteti i ugledu te na organizacijskoj kulturi koju stvaramo generacijama.Stav poslovanja jasno je izražen kroz naš slogan „sigurna linija susreta“ koji je rezultat ostvarenja zajedničkih poslovnih ideja i snova kako naših poštovanih investitora, kupaca i poslovnih partenera tako i nas samih. Prakticiramo svoju viziju i misiju. Sposobni smo i stručni u izvršavanju kompliciranih zadataka, završavamo projekte na vrijeme i do potpune funkcionalnosti. Preuzimamo odgovornost za sve aktivnosti koje su u domeni naših djelatnosti, a sve aktivnosti kako nacionalne tako i internacionalne, koordiniramo iz glavne uprave u Varaždinu, RH.