Termoelektrarna Šoštanj

Investor: Rudis poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov d.o.o. – Trbovlje, Slovenija
Größe des Objekts: 2100 m3 m2